שיקום בניינים – מה כולל תהליך העבודה?

כל מבנה עלול להגיע למצב בו הוא צריך שיקום. לעיתים יהיו אלו מבנים ישנים שהחלו להתפורר וחייבים לחזק אותם בשביל שיוכלו להמשיך להשתמש בהם ולעיתים יהיו אלו מבנים חדשים שניזוקו כתוצאה מאסון טבע כמו סופה, רעידת אדמה או אפילו שריפה. תהליך שיקום בניינים כולל שלבים רבים ולכן ניתן להבין שמדובר בעבודה עבור איש מקצוע מומחה […]