ספא עם חברות לכבוד יום האשה

ספא ברחובות

זה מצער מאוד לראות כי יש חברות אשר האישה בהן עדיין לא שווה לגבר ועדיין לא זכאית לקבל את אותן זכויות כמו הגבר. אך מנגד אנחנו צריכים לזכור כי גם בעולם המערבי זכות הבחירה ניתנה לנשים רק לפני מאה שנה ואפילו בישראל עדיין שורר אי שוויון גדול בין נשים ובין גברים כאשר אפשר לראות כי […]